เรียนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.3 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวช.2 ระดับ ปวส. ช่างอุตสหกรรม มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.2 บริหารธุรกิจ มีเงินเดือนเมื่อเรียน ปวส.1

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา ๒๐๑ สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา ๒๐๑ สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชา ๒๐๑ สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชา ๒๐๑ สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ข่าวประกวดราคา
ประกาศการกำหนดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 นางสาวดวงนภา สุทโธ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ                                                    เปิดอ่าน - 426
แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     เปิดอ่าน - 443

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
1 ก.ย. 2559
11 ส.ค. 2559
28 ก.ค. 2559
28 ก.ค. 2559
27 ก.ค. 2559
14 ก.ค. 2559
13 ก.ค. 2559
12 ก.ค. 2559
9 ก.ค. 2559
23 มิ.ย. 2559
23 มิ.ย. 2559
23 มิ.ย. 2559
23 มิ.ย. 2559
16 มิ.ย. 2559
19 พ.ค. 2559
17 พ.ค. 2559
13 พ.ค. 2559
13 พ.ค. 2559
20 เม.ย. 2559
25 ก.พ. 2559
4 ก.พ. 2559
15 ม.ค. 2559
7 ม.ค. 2559
5 ธ.ค. 2558
5 ธ.ค. 2558
1 ธ.ค. 2558
28 พ.ย. 2558
25 พ.ย. 2558
25 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
21 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
06 พ.ย. 2558
06 ต.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
29 ก.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
15 ก.ค. 2558
3 มิ.ย. 2558
3 มิ.ย. 2558
29 เม.ย. 2558
10 เม.ย. 2558
9 เม.ย. 2558
24 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
16 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
4 มี.ค. 2558
15 ม.ค. 2558
9 ม.ค. 2558
6 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ผ่านมา (คลิ๊ก)